باتوجه به اینکه یکی از درس‌هایی که داوطلبانِ آزمون‌های حقوقی با آن مشکل دارند اصولِ فقه است و از این جهت نقش مهمی در موفقیت و کسب امتیاز در آزمون دارد آموزش دقیق نکات اصول فقه اهمیت پیدا می کند.

فایل های پیش رو تدریس عالی اصول فقه توسط استاد بابازاده است که در ۲۳ جلسه به مدت ۱۰ ساعت و ۴۸ دقیقه و با حجم کاهش یافته نهایی تمام فایل ها (۱۴۹ مگا بایت) در اختیار شما مخاطبین عزیز قرار گرفته است.

برای دانلود فایل های می توانید از لینک های اصلی استفاده کنید. در صورتی که به هر علت موفق به دانلود نشدید از لینک های کمکی استفاده کنید.حقوق دان ها برای شما آرزوی موفقیت دارند

شماره جلسه لینک اصلی لینک کمکی
جلسه ۰۱ دانلود دانلود
جلسه ۰۲ دانلود دانلود
جلسه ۰۳ دانلود دانلود
جلسه ۰۴ دانلود دانلود
جلسه ۰۵ دانلود دانلود
جلسه ۰۶ دانلود دانلود
جلسه ۰۷ دانلود دانلود
جلسه ۰۸ دانلود دانلود
جلسه ۰۹ دانلود دانلود
جلسه ۱۰ دانلود دانلود
جلسه ۱۱ دانلود دانلود
جلسه ۱۲ دانلود دانلود
جلسه ۱۳ دانلود دانلود
جلسه ۱۴ دانلود دانلود
جلسه ۱۵ دانلود دانلود
جلسه ۱۶ دانلود دانلود
جلسه ۱۷ دانلود دانلود
جلسه ۱۸ دانلود دانلود
جلسه ۱۹ دانلود دانلود
جلسه ۲۰ دانلود دانلود
جلسه ۲۱ دانلود دانلود
جلسه ۲۲ دانلود دانلود
جلسه ۲۳ دانلود دانلود


پشتیبانی حقوق دان ها

صوت تدریس اصول فقه استاد بابازاده

دانلود کتاب صوتی مقدمه علم حقوق دکتر حسن ره پیک

دانلود رایگان تدریس صوتی حقوق مدنی شش استاد کریمی منفرد

دانلود ,جلسه ,فقه ,های ,لینک ,اصول ,دانلود دانلود ,دانلود جلسه ,اصول فقه ,از لینک ,حقوق دان
مشخصات
آخرین جستجو ها